Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu metody FED jego twórcy- profesora Sastre pokazują, że bezoperacyjnie można doprowadzić do znacznego zmniejszenia deformacji kręgosłupa, a nawet jej całkowitej korekcji

Metoda FED

Przedstawiana przez nas metoda rehabilitacji profesora Sastre została wprowadzona w Polsce przez profesora Zbigniewa Śliwińskiego – krajowego konsultanta w dziedzinie fizjoterapii. Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu metody FED jego twórcy- profesora Sastre pokazują, że bezoperacyjnie można doprowadzić do znacznego zmniejszenia deformacji kręgosłupa, a nawet jej całkowitej korekcji. Stosując metodę prof. Sastre można bezoperacyjnie leczyć skoliozy nawet powyżej 25 stopni.
Metoda ta wprowadza całkiem nową jakość w pracy ze zniekształceniami kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Przy większych skrzywieniach stosuje się specjalne urządzenie, które w połączeniu z odpowiednimi ćwiczeniami pozwala na znaczną redukcję skoliozy. Metoda FED składa się z trzech występujących po sobie części i poprzedzona jest specjalistycznym badaniem diagnostycznym:

 • Przygotowania fizykalnego
 • Urządzenia FED.
 • Indywidualnych ćwiczeń z fizjoterapeutą

We współczesnym świecie około 20% dzieci w wieku rozwojowym ma skoliozę.

Etapy metody FED

 • Diagnostyka

Diagnostyka jest oparta na analizie zdjęć RTG, protokole badania który pozwala zaprogramować odpowiedni rodzaj terapii i obiektywnie monitorować efekty leczenia.

 • Przygotowanie fizykalne

Przed każdą sesją w urządzeniu FED przygotowujemy ciało do terapii poprzez:

Elektrostymulację — Za pomocą impulsu elektrycznego wywoływany jest skurcz mięśniowy. Z powodu skurczu mięśniowego, po stronie wklęsłości skrzywienia, uwalniają się struktury poddawane wcześniej kompresji i naciskowi, ułatwiając tym samym odżywienie tkanki kostnej.
Termoterapię — Za pomocą ciepła, które promieniuje na wybraną część ciała, wytwarzamy przekrwienie, które wzbogaca unaczynienie, a co za tym idzie odżywienie tkanek.

 • Kinezyterapia analityczna

Metoda FED w każdej sesji zawiera program kinezyterapii, który przeprowadza się w czasie 20 minut. Program ten zawiera ćwiczenia, które poprzez odpowiednie ustawienie ciała pacjenta w przestrzeni oraz asymetryczny ruch pacjenta wymuszają prostowanie kręgosłupa oraz zmniejszanie kąta jego rotacji. W tym systemie stosujemy ćwiczenia korekcyjne, hiperkorekcyjne, autokorekcyjne, uelastyczniające, wzmacniające i rozluźniające odpowiednio dobrane do rodzaju skrzywienia. W doborze ćwiczeń wykorzystujemy również metodę PNF oraz metodę FITS.

W Polsceaż 40% skolioz jest operowanych, a w Hiszpanii tylko 3% - przy zastosowaniu metody F.E.D.®

Zalety metody FED

 • Wczesna diagnoza i leczenie Metodą FED podczas okresu wzrostu u dziecka są działaniami logicznymi i rozsądnymi, które mogą skorygować skrzywienie kręgosłupa i pozwalają uniknąć późniejszych komplikacji osobistych, społecznych i ekonomicznych w przyszłości dzieci.
 • Metoda FED modyfikuje strukturę tkanek podczas okresu wzrostu pacjenta, korygując zmiany w ułożeniu kręgów i żeber, a także w chrząstce, mięśniach, systemie naczyniowym i świadomości ortostatycznej, normalizując lub poprawiając kontrolę postawy.
 • Zewnętrzne siły wytwarzane podczas stosowania Metody FED oddziałują na struktury wzrostu kręgów i żeber, zatrzymując asymetryczny rozwój kości, a także zapobiegając zmianom w tkankach miękkich i sieci sensoryczno-motorycznej, a zarazem stymulując i wspierając rozwój tkanek i funkcji ograniczonych poprzez działanie tych samych czynników, które wywołują asymetrie.
 • Stosowanie Metody FED przyspiesza proces uświadomienia sobie przez pacjenta wad swojej postawy i świadomą korekcję skrzywień.
 • Dzięki leczeniu z wykorzystaniem Jednostki FED, można zastosować na skrzywiony kręgosłup siłę korygującą działającą w kierunku przeciwnym i o wyższej wartości niż siła deformująca. Poziom takiej siły trudno osiągnąć dzięki jakiemukolwiek innemu leczeniu.

~~~

 • W przypadku wyjątkowo progresywnych i niestabilnych skrzywień kręgosłupa, Metoda FED pozwala na zastosowanie poza właściwymi tylko dla niej sesjami terapeutycznymi, także systemów ortopedycznych, które uzupełniają i poprawiają jej skuteczność.
 • W przypadku objawowych skrzywień kręgosłupa, stosowanie Metody FED zmniejsza objawy, szczególnie bólu i sztywności, zarówno u dzieci jak i dorosłych. Fakt ten pozwala uniknąć leczenia farmakologicznego, które z drugiej strony jest nieskuteczne, bowiem nie przeciwdziała przyczynie schorzenia.
 • Metoda FED, odpowiednio wcześnie zastosowana, koryguje kręgosłup dotknięty postępującym skrzywieniem podczas okresu jego rozwoju i pozwala ograniczyć konieczność chirurgii do przypadków wyjątkowych. W najgorszym razie ułatwia działanie chirurgowi, w przypadkach, które nie kwalifikują się do żadnego leczenia poza operacyjnym, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez ekspertów.