Obecnie jest to najpopularniejszy sposób leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa w krajach Europy Zachodniej, USA oraz Nowej Zelandii

Metoda McKenzie

Metoda McKenzie przedstawia całkowicie odmienne podejście do problemu terapii zespołów bólowych kręgosłupa czy kończyn. Jej oficjalna nazwa brzmi Mechaniczna Diagnoza i Terapia (Mechanical Diagnosis and Therapy) w skrócie MDT, jest jednak powszechnie znana właśnie jako metoda McKenziego. Opiera się na znajomości wzorców bólowych kręgosłupa i analizie zachowania się objawów w wywiadzie oraz podczas badania. Wymaga to od badającego staranności oraz czasu – pierwsza wizyta trwa zazwyczaj 1,5-2 godziny. Istotą metody MDT jest samodzielność pacjenta, to aby sam pacjent mógł zapobiegać następnym epizodom bólu krzyża, a w przypadku wystąpienia dolegliwości wiedział co robić, aby ograniczyć lub wyeliminować ból.
Jak mówi sam Robin McKenzie: ćwiczenia wg metody MDT służą postawieniu diagnozy, a z drugiej strony są ćwiczeniami terapeutycznymi. Zostały one opracowane aby zmienić układ w samym dysku i całym segmencie ruchowym kręgosłupa.

Celem leczenia pacjentów z bólami krzyża jest

  • szybka eliminacja bólu kręgosłupa i objawów neurologicznych
  • zmniejszenie ryzyka nawrotów zespołów bólowych kręgosłupa
  • ograniczenie dolegliwości w czasie następnych epizodów

Obecnie jest to najpopularniejszy sposób leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa w krajach Europy Zachodniej, USA oraz Nowej Zelandii, gdzie mieszkał i pracował sam autor metody- Robina McKenzie.