Ruch zastąpi wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu.

— Prof. Wiktor Dega

Dr n. o zdr. Anna Permoda

fizjoterapeutka, założycielka ośrodka

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, na kierunku: Fizjoterapia. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń specjalistycznych, m. in:

 • Kurs Podstaw Terapii Manualnej
 • Kurs koncepcji PNF -Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • Kurs FOI-Funkcjonalna Osteopatia i Integracja
 • Kurs koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
 • Kurs Kinesiology Taping :podstawowy
 • Kurs Kinesiology Taping :zaawansowany
 • Kurs leczenia skolioz idiopatycznych wg metody FED: podstawowy
 • Kurs leczenia skolioz idiopatycznych wg metody FED: zaawansowany
 • Kurs The Movement Solution - Kinetic Control
 • Riva Metod with Delos Technology International Course- Miedzynarodowy kurs terapii proprioceptywnej metodą Rivy na urządzeniu Delos Professional

Dr n.med. Katarzyna Józefowicz

fizjoterapeutka, specjalista fizjoterapii

Adiunkt w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, na kierunku: Fizjoterapia. Ukończyła specjalizację w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Specjalizuje się przede wszystkim w rehabilitacji niemowląt, oraz zaburzeń czynności pęcherza moczowego u dzieci . Doświadczenie w niefarmakologicznym leczeniu zaburzeń mikcji zdobyła w najlepszych ośrodkach w Europie – w Gandawie( Belgia) i w Utrechcie (Holandia). Od 10 lat pracuje na oddziałach pediatrycznych UCK – w Klinice Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży, w Klinice Neonatologii i na oddziale Patologii Wieku Niemowlęcego.

Ukończone kursy:

 • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi’- kurs A,B,C,D i uzyskanie certyfikatu Internationale Vojta Gesellschaft : nr 5362/12
 • Metoda Prechtla– diagnostyka niemowląt
 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka – met. Ackermana
 • Zadania zespołu wczesnej interwencji w kompleksowym wspomaganiu rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi
 • Kinesiology taping
 • 5th Course on paediatric urodynamics” ,Holandia (Utrecht); ICCS educational course: „Bedwetting and incontinence in children: initial and specialized approach”; warsztatyurodynamiczne (Urodynamic Workshop)
 • „Performance Stability”,nowoczesna koncepcja stabilizacji kręgosłupa i jej wykorzystanie w leczeniu zachowawczym zespołów bólowych kręgosłupa”.

Dr n. o zdr. Marzena Olszewska-Karaban

fizjoterapeutka

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Adiunkt w Klinice Rehabilitacji GUMed. Jest autorką i współautorką ponad 40 artykułów naukowych. Jest promotorem i recenzentem prac dyplomowych. Recenzent naukowy w czasopiśmie „Physiotherapy review”.Główne zainteresowania w jej działalności naukowej dotyczą oceny oraz leczenia zaburzeń kontroli równowagi u pacjentów z bólem kręgosłupa lędźwiowego, skoliozą oraz u pacjentów onkologicznych po leczeniu chemioterapeutycznym. Specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów z bólami kręgosłupa, nietrzymaniem moczu oraz rehabilitacji pacjentów kardiologicznych i pulmonologicznych. Od 2012r. współtworzy innowacyjny program „Zintegrowany model opieki nad chorymi za zaawansowaną POChP”, który został laureatem polskiej edycji międzynarodowego konkursu „Wartość w medycynie: Dragon’s Grant &Endorsemenet”. Od 2018r. uczestniczy w projekcie „Centrum Geriatrii” w Gdańsku, który obejmuje skoordynowaną opieką pacjentów z niewydolnością serca, POChP oraz pacjentów ze ścieżki geriatrycznej. Jeden z ekspertów w ogólnopolskim projekcie PolSenior2. Ukończyła liczne kursy doskonalące i specjalistyczne z zakresu fizjoterapii, m.in.:
- Kurs A,B,C,D metody McKenziego – terapeuta certyfikowany
- Kurs The Movement Solution - Kinetic Control
- Kurs Fizjoterapia w uroginekologii interdyscyplinarnie
- Kurs Kompleksowe podejście w terapii pacjentów ze skoliozami
- Kurs Aktywność fizyczna kobiet w ciąży – trening medyczny
-Riva Metod with Delos Technology International Course - Miedzynarodowy kurs terapii proprioceptywnej metodą Rivy na urządzeniu Delos Professional
- Kurs Terapia neurotaktylna, cz. I
- Kurs Łagodne położeniowe zawroty głowy w praktyce
- Kurs Kinesiology Taping :podstawowy

Dr n.med. Andrzej Permoda

fizjoterapeuta z wieloletnim stażem, specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na kierunku: Rehabilitacja Ruchowa. Uczestnik licznych kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu szeroko rozumianej medycyny manualnej. Jeden z twórców i współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. W latach 2002-2010 Prezes PTMM. Od roku 2010 Prezes Honorowy PTMM. Wydawca i Redaktor Naczelny Kwartalnika „Medycyna Manualna”. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz działacz Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
telefon kontaktowy: 600835392, email: biomedap@poczta.fm